Suomi-Kreikka Yhdistysten liitto ry
   Koti
Yhdistyksen tavoitteet ja toiminta


Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry. on perustettu vuonna 1980. Vuonna 2013 liittoon kuuluu 21 paikallista jäsenyhdistystä, joilla on yhteensä noin 1500 henkilöjäsentä.

Liitto toimii jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä. Tavoitteena on lisätä Kreikan maan ja kansan tuntemusta sekä syventää tietämystä niin antiikin kuin nykyajan Kreikan kulttuurista, historiasta ja yhteiskunnasta. Liitto on epäpoliittinen eikä näin ollen ota poliittista kantaa.
 
 
 
 
 
Liitto tuo erilaisia kulttuuritapahtumia Kreikasta, tiedottaa mahdollisimman kattavasti Kreikkaa koskevista tapahtumista perinteisen tiedostus- ja julkaisutoiminnan lisäksi sekä verkkosivuillaan että facebook-sivustoillaan. Liitto järjestää seminaareja ja kursseja nykyajan ja antiikin teemoista, edistää Kreikan kielen opetusta sekä avustaa yhteydenpidossa Suomen ja Kreikan viranomaisiin. Liitto jakaa vuosittain stipendin ensimmäisen puheenjohtajansa Arvo Allosen nimeä kantavasta stipendirahastosta.

Filellinas-jäsenlehti ilmestyy vuosittain kaksi kertaa. Vastaavana toimittajana Kaija Kivikoski.

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voivat hakea paikalliset rekisteröidyt Kreikan ystävyysyhdistykset. Jäsenet hyväksyy liittohallitus.

Lisäksi liitolla voi olla tukijäseniä.
 
Liiton ja sen jäsenyhdistysten tapahumat löytyvät wikisivuilta:

Suomi-Kreikka sites (entinen wiki-sivu) 
 
 
 
 
 

 
Triton Sea View
uusia huoneistoja Kreetalla!
 
Sivuja päivitetty 17.1.2016